Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2006    
 
 

Bobžygis

Laikas: 2006-02-25 - 2006-02-26
Vieta: Nemaitonys
Dalyviai: Vilma, Neringa, Daiva, Simona, Lina, Eglė, Rasa, Indrė, Do Diminda, Dovilė

buvo taip...Susirinko šeštadienio rytą penkios bobos su trim mašinom, viena už kitą"didesnėm", ir sprendė dilemą į kurią lengviau bus susipakuoti. Laimejo Do golfukas - su juo ir isriedejom link Nemaitonių. Užsnigtais keliais per baltus laukus, šerkšno apgobtus miškus ir baltą rūką pasiekėm Daivos močiutės svetingąją pirkelę. Ten radom vaišingąją Daivos močiutę irstebuklingą stalelį, kuris mums besikuičiant pasidengė vaišėmis. Negi atsisakysi?:) Gerokai įdienojus iščiuožiam ieškoti Velnio duobės. Nuo dangaus ir žemės baltumo ir viską supančio minkšto rūko svaigsta galva, sunku įžiūrėt, kur kalnas, kur pakalnė. Pasukom keliuku link Butkiškių. Aš stengiaus visas išvest iš kelio, bet iš pradžių nelabai sekėsi. Užsukam į senas kapinaites.Pamačiusios medinę Marijos skulptūrą, nei iš šio nei iš to pasukam į šoną arkliuko tempiamų rogių paliktais pėdsakais. Ir prasideda klaidžiojimai rūke. Iškyla dilema - kuo labiau pasitikėti orientuojantis: kompasu ar elektros laidais? Pasiblaškiusios zigzagais nuo vienos sodybos iki kitos,prasibrovusios pro miškelį stabtelim ir įžiūrim pro miglą bažnyčios bokštus.Ar tik nebus čia užuguosčio bažnyčia? Spėjimas teisingas - užsukusios į gretimą sodybą Daiva su Dovile gauna senukų patvirtinimą. Nedaug tenuklydom,bet laiko iki sutemų irgi tik pora valandų likę .. ką gi, ir vietoj Velnio duobės apžiūrim akmeninę Užuguosčio bažnyčią. Prieš tai dar išbandom kalniuką šalimais ir papietaujam. Grįždamos atgal labiau laikomės keliukų,tad čiuožiasi visai sklandžiai. Kol neaptinkam smagaus kalno su tramplinuku- ten smagiai stringam valandžiukei:) Dar nukertam porą kelio posūkių - ir jau trobelė ranka pasiekiama. Tik štai Daiva pameta apkausto detalę, ieškom,randam, bet pievomis čiuožt nebeišeina. Grįžtam į kelią - ogi dar vienas bobiška ekipažas beatriedąs! Taip visos laimingai beveik nepasiklydusios pasiekiam šiltą užuovėją. Ten kelnėtos turistės virsta dailiomis damomis, stalelis vėl pasidengia gardžiausiais patiekalais (šįkart tai mūsų pačių kulinariniai-konditeriniai šedevrai). Pasisotinusios susipažįstam su feminizmo idėjomis ir užverda diskusijos. Po to Neringa išburia visoms šviesią ateitį, kai kurios patenkintos iškart užsnūsta, kitos dar žaidžia žaidimus, bet vidurnaktį šurmulys visiškai nutyla..Sekmadienį pusė bobžygio dalyvių išrieda Kaunan, kita pusė vėl pustosi
slides. Svetingieji šeimininkai atsisveikinant dar bulvinias blynais
privaišina. Aukštadvary susitinkam su Zongu ir Dovile ir visi kartu pagaliau pasiekiam Velnio duobę. Pakeliui į ten ir atgal išbandom daug kalniukų, bet sniegas limpa prie slidžių ir leidimasis vyksta kaip sulėtintam filme. Mums puldinėjant prie kievieno sutikto nelygumo, į galą Do kantrybė visai išsenka, ir pagaliau paklausę sveiko proto traukiam namo. Ciku caku čiuožkit:)


Simona

Į viršų