Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2017    
 
 

Tradicinė Rasų šventė

Laikas: 2017.06.24-25
Vieta: Molėtų rajonas, Maišiakulės piliakalnis
Dalyviai: Dalyviai: Juozas, Marius, Romas, Marius L., Rita, Agnė, Panėvėžio žygeivių klubas ir kiti šventės dalyviai

Šventę organizavo Panevėžio žygeivių klubas. Rasos šventė vyko ant Maišiakulės piliakalnio prie Vastapos upės. Ši šventė jubiliejinė - 50-ji, nuo Rasos šventės atgaivinimo Lietuvoje.

Iš Kauno pajudėjome šeštadienio pavakare ir po kelių valandų kelionės, tai yra apie 7 valandą, buvome šventės vietoje. Dar spėjome organizatoriams padėti atlikti kelis nesunkius darbus. Rasos buvo organizuotos pagal tradicinius lietuvių papročius. Visi šventės dalyviai atvyko pro vartelius, nusiprausėme ir ėjome saulės palydėti. Oras buvo prastas, debesuota, lynojo, todėl taip ir nepamatėme kaip ištikrųjų saulė nusileido. Vėliau visi ėjome ant piliakalnio ant kurio vyko tradicinės Rasų apeigos. Jas išklausę, leidomės žemyn prie didelio Joninių laužo. Prieš tai užkandome, o pasistiprinę, ėjome šokti. Po vidurnakčio patraukėme link upelio, kuriuo plukdėme vainikėlius. Iš toli, gražiai žibėjo jų žvakutės. Kai kurie dalyviai ėjo paparčio žiedo ieškoti. Vėliau ridenome ir stebėjome nuo kalno riedančius ir degančius ratus ir būrėme ką jie mums „pasakys“. Tas metas buvo pats sunkiausias, buvo ankstyvas rytas, todėl daug dalyvių nebeatlaikė ir nuėjo miegoti. Kiti toliau šoko, sėdėjo prie laužo. Štai ir išaušo rytas! Nedaug dalyvių jo sulaukė, bet kas ištvėrė, ėjo ant kalno saulės pasitikti. Ryte saulės taip pat nesimatė, nes buvo stipriai debesuota. Vėliau dar šiek tiek pabuvome prie laužo ir paryčiais nuėjome miegoti. Pamiegoję apie 3 valandas, pasistiprinome kiaušiniene. Per pietus dar aplankėme Alantos dvarą, Svirnų (Žiogų) piliakalnį ir važiavome link namų.

Agnė

Į viršų