Facebook


Videoteka


Wiki


Dainos  
Titulinis » Dainos  » Liaudiškos    
 
 

Leiskit į tėvynę

Leiskit į Tėvynę,
Leiskit pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė,
Atgaivins jausmus. 2x2

Pirm negu aušrelė
Skaisti užtekės,
Ten mano dainelė
Linksmai suskambės. 2x2

Čia jausmai man žūva,
Kalinė širdis,
Leiskit į Lietuvą -
Akys ten nušvis. 2x2

Medžių ten ošimas
Giedančiam pritars,
Šventas įkvėpimas
Dainą man sutvers. 2x2

Nemuną dabina
Gražūs jo krantai,
Širdį ten ramina
Meilesni jausmai. 2x2

Svetimoj padangėj
Nemalonu, ne,
Lietuvėlę brangią
Vis regiu sapne. 2x2

Į viršų