Facebook


Videoteka


Wiki


Dainos  
Titulinis » Dainos  » Liaudiškos    
 
 

Nesprok žalias ąžuolėli (audio)

Nesprok žalias ąžuolėli (2 k.)
Rytoj šals šalnelė. (2 k.)

Aš šalnelės nebijosiu
Per naktį išsprogsiu.

Kelkis, kelkis jaunas broli,
Nusiprausk burnelę.

Atsikėlęs nusiprauskie
Ir apsirėdykie.

Eidams tėvui motinėlei,
Sudiev pasakyki.

Suragino mani jauną,
Joti in vainelę.

Palaistykit vynu kelią,
Kad jis nedulkėtų.

Suraminkit man‘ širdelę,
Kad ji neskaudėtų.

Kiek belaistė vynu kelią,
Dar labiau dulkėjo.

Suraminta man‘ širdelė
Dar labiau skaudėjo.



Į viršų