Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2008    
 
 

Naujokų žygis

Laikas: 2008.04.26-27
Vieta: Dzūkija
Dalyviai: Albertas, Romas, Renata, Brigita, Lina, Ieva, Ieva, Goda, Justė, Inga, Marius, Vilma, Paulius.Žygelis praėjo gerai! Niekas labai smarkiai nenukentėjo (kelios pūslės...). Naujokų surinkom ne taip jau ir mažai - 6, jei neklystu.

Romas


Naujokučių žygis buvo, ir buvo Dzūkijoj. Susrinkom visi Perlojoj ir ajom Šreko pelkėn. Susdarė nuog 20 iki 40 km (kaip kas skaičiuoja).

Albertas


Žygio programėlė:
7.00 val išvažiavom iš Kauno autobusų stoties, Druskininkų kryptimi.
9.05 val. išlipom Merkinės kryžkelėje, perėjom į kitą kelią ir tranzavom į Perloją. Perlojoj prie bažnyčios susitikom Albertą.
Aplankėme Perlojos istorijos - etnografijos muziejų ir dar vieną privatų muziejų, Perlojos prezidento ir kritusių Perlojos savanorių kapus, apžiūrėjome Perlojiškių pasididžiavimą - paminklą Vytautui Didžiajam (vienintelis toks išliko Lietuvoje nepaisant visokiausio plauko okupantų pastangų jį nugriauti).
Traukėm šiaurėn - Šreko pelkėn.
Apie 19.00 val. įžengėme Pelkėn ir prasidėjo vakarinė programa: košė, laužas, sintezatoriaus ir gitaros muzika.
Kitą dieną traukėm į Daugus ir tada į Kauną.

Žygio tema: Perlojos Respublikos sukūrimas ir jos gyvavimas 1918-1923 m.

Trumpa dosje: Perlojos respublika buvo pakankamai unikali istorijos pastraipėlė, nepriklausomos Lietuvos tvėrimosi pradžioje. Kada ją paskaitai, tai galvoji, kad ponai sovietai buvo teisūs sakydami jog kiekviena melžėja gali įkurti ir valdyti valstybę :-)). Viskas prasidėjo 1918 m., kai šimtinė smarkių Perlojos ir aplinkinių kaimų vyrų, netekę kantrybės (ir pritrūkę tolerancijos :-DDD) dėl visokiausių plėšikėlių, banditėlių, militaristų ir pasaulinių imperialistų siautėjimo išsitraukė savo pyškalus ir įkūrė Perlojos respubliką. Išsirinko prezidentą, įsivedė valiutą (Perlojos litą), sukūrė kariuomenę, turėjo iždą, teismą ir kalėjimą (prasižengusius uždarydavo kuriam laikui sklepan, pas vieną perlojiškį). Karšto būdo dzūkeliai aršiai gynė savo Perlojos respubliką, kraudavo malkų lenkų reguliariosios kariuomenės daliniams, bolševikams, pasipriešino netgi Lietuvos kariuomenei, kai ši atvyko Perloją prijungt prie Lietuvos...

Į viršų