Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2008    
 
 

Vėlinių žygelis

Laikas: 2008.11.08-09
Vieta: Molėtų rajonas, apie Giedraičius
Dalyviai: Juozas Dapkevičius, Linas Kulakauskas, Girvydas, Vaidotas, Lina, Inga, .Justinas, Tomas, Marius, Viktoras.

Žygio programa:
1. Ambraziškių piliakalnis
2. Kamatos piliakalnis
3. Pasandravijos piliakalnis
4. Jasiuliškių piliakalnis
5. Didžiokų (Šydeikių) piliakalnis
6. Kryžius partizanams Kazokų miške
7. Kulundžių kaimas, 6 gyventojų nužudymo vieta.

Išsiruošėm ankstyvą rytą ir patraukėm Giedraičių kryptimi. Pakeliui užsukom pažiūrėti Airėnų akmens su iškaltomis runomis bei prie jo vedančio pažintinio tako, šalia kurio stovi medinės skulptūros, vaizduojančios pagonių dievus. Su likusia komandos dalimi – Lino ekipažu – susitikome Giedraičiuose. Uždegėme žvakutę kariams savanoriams prie paminklo bei kapinėse. Pasivaikščioję po miestelį užsukome pas gyventoją, kuris papasakojo apie partizanus ir jų kovą su stribais. Pavartę nuotraukų albumus ir atsisveikinę su pasakotoju patraukėme į kelią. Pakeliui sutikome daug alkanų arklių, mėgstančių obuolius. Ir suradom daug obelų, kurios augino obuolius, kuriuos mėgo ne tik arkliai, bet ir mes. Vakare prie laužo dainavom dainas ir klausėmės istorijų: „O mano laikais...“. Visiems sumigus į didžiąją palapinę atėjo Trombickas, kažkodėl besijuokiantis Vaido ir Linos balsais. Kitą dieną vėl žygiavom po kaimelius ir laukus, sutikom draugišką alkaną arklį, kol pasiekėm partizano Gruzdo tėvų sudeginimo vietą, prie kurios buvom palikę mašinas. Aplankėm šalia esančią kapinaičių kalvelę ir uždegę žvakutę patraukėme namo.

Lina

Į viršų