Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2010    
 
 

Dviračiais po Dzūkiją

Laikas: 2010.06.05-06
Vieta: Dzūkija

Pagaliau baigėm balių sesiją - pasodinom visus ąžuolus, išsipliuškenome Šešupėj, surinkom šiukšles - tad nieko kito nelieka kaip dabar apgaulingu manevru po poros savaičių grįžti į svetingąją Dzūkiją ir ištaškyti pedalais ją į gabalus!
Šturmo planas dar ruošiamas, bet planuojam pradėti nuo Alytaus ir skutamuoju mynimu atakuoti visas išlikusias senojo geležinkelio i Varėną stotis, apgriuvusius tiltus. Viską kruopščiai iššniukštinėti, išklausyti legendas. Atsitrauksim pro Varėną- lankysimės Perlojos respublikoj, veliau mūsų pergalingą žygi sveikins daugybė ežerų, kuriuose visuose neabejotinai reikės išsimaudyt, nuo Merkinės piliakalnio maršruto perkirstas rangysis Merkys, o kur dar Krėvės tėviškės lankymas, kur ..-ak tik spėk vairą sukyti! Reiks paminti- o kadangi mes nemėgstam tuščiai nei pedalais nei liežuviais malt, tai ir laukia mūsų daug.

Tad balnokit žirgus! Žvanginkit grandines! Vasara nelaukia!

Tomas


Grįžom iš Dzūkijos

Vėliai šturmavom Dzūkiją - ir vėl, mum, kalnų užlipėjam, svieto tyrėjam akys degė ryžtu, ratai kasė smėlį – ne kartą jau čia buvom, viską jau matėm, viską jau žinom ir dabar tikrai jau nepraskysim, nieko naujo juk nepamatysim!
Bet ir vėl apsalo širdys nuo kaimelių, užmylavo mus ežerų bangos, užlingavo miško takeliai.
Kaip senovinėj sakmėj vėrėsi tiltai viens už kitą gražesni- ir vėl grįžom namo su meile širdyse.
Tad tegyvuoja žygiai! tegyvuoja Dzūkija! graužkit nagus, oi! laukit kitų žygių!

Foto: Dzūkijos šturmas 2010 06 05-06

Į viršų